Boliger og hytter
PIC00096_480
På Losby Bruk  er det 24 boliger og 10 hytter som opprinnelig er bygget som husmannsplasser, funksjonær- og arbeiderboliger samt skogskoier. En del av bygningene benyttes fortsatt av eiendommens eiere og ansatte. De overskytende bygninger leies ut.

Bygningsmassen på Losby Bruk er en vesentlig del av områdets preg,. Den opprinnelige stilen er for en stor del er bevart og gir kulturlandskapet et særpreg som er med på å dokumentere områdets historie.


Boliger

Mork
For en del av boligene er det knyttet verneverdier. Losby Bruk har ønsket å bevare bygningenes ytre eller egenart ved nødvendige bygningsmessige endringer. Boligene er for en stor del bygget i en standard som ikke samsvarer med dagens krav, og noen bygnignsmessige endringer har vært nødvendig. Losby Bruk har suksessivt rustet opp bolighusene.

Det registreres stadig stor interesse for boligene, som leies ut til ordinære markedsmessige vilkår.

Vi har nå 2 boliger som blir lediege i løpet av året.

Bråten
Bråten ligger ved innkjøringen til Losby med 2 bolighus. Det er det østligste av disse husene (Losbyveien 173) som blir ledig for ny leietaker fra 1 juli 2022. Huset er innredet med stue, kjøkken, bad og et mindre soverom/arbeidsrom i 1 etasje. I 2. etasje er det 2 soverom. I uthuset er det garasjeplass og muighet for lagring av ved.

Tomta
Tomta ligger sentralt på Losby, med 3 hus  beliggeende i en hesteskoform rundt et trivelig felles tun. 2 av husene er bolighus/rekkehus med 3 boliger i hvert hus. Det er midt-leiligheten i det nordligste av disse husene (Losbyveien 239) som blir ledig i løpet av høsten. Leiligheten skal i noen grad moderniseres før den leies ut. 

Ved interesse konstakt Erling Bergsaker 91511467 eller Kjell Erik Hansen 95864294.Hytter

150
Hyttene tilørende Losby Bruk ligger spredt nesten over hele eiendommen. Med unntak av 1 hytte leies disse ut på åremålskontrakter.

Vi har for tiden ingen hytter som er ledige for langtidsleie. 

2014-06-14 11.40.00
Djupdalshytta leies ut på korttidsavtaler, - i utgangspunktet ukesbasis.

Røyrivannshytta leies ut til DnT – Oslo og omland, som organiserer videre korttidsutleie innenfor sitt faste system for selvbetjeningshytter.