Losby_logo


Velkommen til Losby Bruk


Losby Bruk er en privat eiet jord og skogbrukseiendom i Østmarka i Lørenskog og Rælingen kommuner. Eiendommen har flere hundre år lange tradisjoner innenfor jordbruk, skogbruk, jakt og fiske i Østmarka, og tilbyr i dag variert spekter av produkter og tjenester basert på eiendommens ressurser.

Losby Bruk er på totalt 43.900 da. Av dette er ca 42.000 da skog og utamrksareal. 

Vis hensyn i marka
I disse dager er det stort beøk med aktivt friluftsliv i Losby-marka.  Skal alle kunne ha glede av marka må hver enkelt vise hensyn.  Dette omfatter:
  • Respektere bålfobundet mellom 15. april og 15. september.
  • Ta med egen søppel fra turen.
  • Vis hensyn til andre turgåere.
  • Ikke hogg trær.
I den senere tid har vi sett tilfeller av at det er hogget både friske og døde trær for å lage gapahuker eller bålplasser.  Dette er ikke tillatt. Selv døde trær har en fungsjon i skogen. 

forside_bilde2