Forside

Losby_logo


Velkommen til Losby Bruk


Losby Bruk er en privat eiet jord og skogbrukseiendom i Østmarka i Lørenskog og Rælingen kommuner. Eiendommen har flere hundre år lange tradisjoner innenfor jordbruk, skogbruk, jakt og fiske i Østmarka, og tilbyr i dag variert spekter av produkter og tjenester basert på eiendommens ressurser.

Losby Bruk er på totalt 43.900 da. Av dette er ca 42.000 da skog og utmarksareal. 


Skogsdrift
Vi har vinteren 2024 drift i skogen på østsiden av hovedvassdraget. Veiene er her brøytet.
På vestsiden av vassdraget brøytes det bare fram til Tangen, på grunn av trafo stasjon som må være tilgjegnelig. For øvrig lar vi veiene på vestsiden snø igjen.

Skogdriften omfatter:
Tynning  og en mindre hogstfrlate ved Finland. 
Tynning i Badstudalen.
2 realtivt små  hogstfelt (flater) ved henholdsvis Putten og ved Djupdalskoia.
Hogst mot Andersen, primært lukket hogst og småflater.

Planlagt hogst mot Ramstadsjøen blir utsatt på grunn av førefall og risiko for omfattende spor. Losby-elg