Losby_logo


Velkommen til Losby Bruk


Losby Bruk er en privat eiet jord og skogbrukseiendom i Østmarka i Lørenskog og Rælingen kommuner. Eiendommen har flere hundre år lange tradisjoner innenfor jordbruk, skogbruk, jakt og fiske i Østmarka, og tilbyr i dag variert spekter av produkter og tjenester basert på eiendommens ressurser.

Det er fortsatt mye snø i Losbymarka. Av hensyn til viltet er det besluttet utvidet båndtvang.
Vi anmoder alle som har med hund i Losbymarka om å vise ansvar og respektere båndtvangen.


forside_bilde2