Losby_logo


Velkommen til Losby Bruk


Losby Bruk er en privat eiet jord og skogbrukseiendom i Østmarka i Lørenskog og Rælingen kommuner. Eiendommen har flere hundre år lange tradisjoner innenfor jordbruk, skogbruk, jakt og fiske i Østmarka, og tilbyr i dag variert spekter av produkter og tjenester basert på eiendommens ressurser.

Losby Bruk er på totalt 43.900 da. Av dette er ca 42.000 da skog og utmarksareal. 

Ved
Losby Bruk produserer ved for salg, men hele årets produksjon er solgt.

Nye skader på veiene
Natt til 27. august fikk vi  en ny omgang med styrtregn på Losby. 75 mm nedbør på en natt setter sine spor, spesielt når jorda fortsatt er mettet av vann fra uværet "Hans". 

Det meste av skadene etter "Hans" hadde vi nettopp reparert, men nå har vi fått en ny omgang med skader som er mer omfattende enn den forrige. 

Fremkommeligheten på veiene er svært nedsatt, og stedvis ikke mulig for biltransport.
Skadene vil bli reparert når vi får tilgang til entreprenørkapasitet.


Vannskadse1_ 27_08