Losby_logo


Velkommen til Losby Bruk


Losby Bruk er en privat eiet jord og skogbrukseiendom i Østmarka i Lørenskog og Rælingen kommuner. Eiendommen har flere hundre år lange tradisjoner innenfor jordbruk, skogbruk, jakt og fiske i Østmarka, og tilbyr i dag variert spekter av produkter og tjenester basert på eiendommens ressurser.

Det er nå stor skogbrannfare i Østmraka.

Losby Bruk tilpasser all egen aktivitet til brannfaren. 
All bålbrenning og bruk av åpen ild er inntil videre forbudt.

forside_bilde2