Salg av ved

Losby Bruk produserer bjørkeved for salg.  

Bjørk som hogges i forbindelse med vår ordinære skogsdrift blir for en stor del sortert ut og foredlet til ved for salg. Ved selges enten som kappet, kløvet og tørket ved, pakket i sekker på 1000 liter på pall, eller som langved egnet for egen opparbeiding.

Kjøp av ved avtales med Kjell Hansen tlf.: 95864294. Veden leveres ferdig opplastet på bil eller tilhenger. Vi har ikke mulighet for hjemkjøring av ved.