Landskapsplan


Landskapsplan for Losby Bruk AS


Planen er tilgjengelig her:  Landskapsplan_Losby


Losby Bruk AS har laget en landskapsplan som beskriver eiendommens strategier for forvaltning av eiendommens samlede arealer. Planen beskriver eiendommens strategier for å balansere de ulike interesser knyttet til vår eiendom.