Jakt og fiske

Jakt

078
Losby Bruk har gode muligheter for jakt. De viktigste jaktbare arter på eiendommen er:

  • Elg
  • Rådyr
  • Hare
  • Skogsfugl, som orrfugl og storfugl.
De siste år har vi ikke gjennomført jakt på bever, ettersom størrelsesn på beverstammen har blitt vesentlig redusert, sannsynlig vis som følge av beskatning fra den nå etabelrte ulvestammen i Østmarka.

Ønsker om kjøp av jaktkort eller forespørsler om jaktmuligheter kan rettes til Espen Wandås
e-post  espen.wandaas@losbybruk.no eller mobiltelefon: 95061906.

All jakt på eiendommen forutsetter at jeger er godkjent for den aktuelle jakt, med hensyn til betalt viltrygd og avlagt skyteprøve (storvilt).

Losby Bruk har også mulighet for hytte-utleie i forbindelse med jakt.


Elg
Årlig fellingskvote på Losby Bruk har de siste år vært 15 dyr. Elgjakten organiseres i 3 jaktterreng, hvorav 2 leies ut til eksterne jegere på langsiktige avtaler. Elgjakta starter 5. oktober, og varer nå  til 30. november. Innenfor Lørenskog kommune er det ikke elgjakt i helgene. Elgstammen er betydelig påvirket av ulvestammen i Østmaka, og både fellingskvoter og ikke minst avskyting er redusert vesentlig de siste år. 
PIC00013_480
Rådyr
Losby Bruk har en fast rådyrstamme, som tradisjonelt har viariert en del i størrelse, avhengig av kulde og snømengde om vinteren og beskatnignen fra store rovdyr, spesielt gaupe. De siste år har det vært en positiv utvikling i rådurstammen, og avskytingen har tilsvarende økt noe.  Rådyrkort selges både for bukkejakt for jaktperioden fra 10. august til 30. september og ordinær rådyrjakt for jaktperioden fra 20. oktober til 23. desember.

Hvert kort gjelder for felling av ett dyr innenfor jakt-perioden. Pris for et sesongkort er 2000 kr inklusive mva. for å jakte i et jaktområde som er ca halve eiendommen. For å kunne jakte i 2 områder er prisen 2500 kr. Et bukke-kort som ikke har gitt uttelling kan konverteres til rådyrkort mot et tillegg på 500 kr inklusive mva.

Skogsfugl, som orrfugl og storfugl.
Losby har en relativt god stamme av orrfugl og storfugl. Mengden av storfugl har vært mer begrenset, men har tatt seg litt opp de ssite årene. Jaktkort for skogsfugl selges i samarbeid med Lørenskog jaktsameie som sesongkort for småvilt. Jaktkortet gjelder også for hare.

Prisen for sesongkort for småviltjakt er 2000 kr inkl. mva. Pris for Weekend-kort er 700 kr inkl. mva. Det følger ikke kjøretillatelse med jaktkortene.  

Jakttiden varer fra 10. september til 23. desember.

Hare
Jaktkort for hare selges i samarbeid med Lørenskog jaktsameie som sesongkort for småvilt. Jaktkortet gjelder også for skogsfugl.

Jakttiden varer fra 10.september til 28. februar.

Fiske
PIC00101_480
Fisket på eiendommen forvaltes av Oslomarka fiskeadministrasjon (OFA), som driver fiskestellet i samarbeid med lokale jakt og fiskeforeninger.

OFA selger fiskekort for alle vann og vassdrag på eiendommen, med untak av de vann som inngår i drikkevannforsyningen til NRV. Fiskekort selges blant annet fra automat ved låven på Losby Gård.

Det er ikke anledning til å krepse på eiendommen. Krepsestammen er minimal og tåler ikke beskatning.