Jakt og fiske

Jakt

PIC00010_480
Losby Bruk har gode muligheter for jakt. De viktigste jaktbare arter på eiendommen er:

  • Elg
  • Rådyr
  • Hare
  • Bever
  • Skogsfugl, som orrfugl og storfugl.

Ønsker om kjøp av jaktkort eller forespørsler om jaktmuligheter kan rettes til Kjell Erik Hansen e-post  k-erikha@online.no eller mobiltelefon: 95864294.

All jakt på eiendommen forutsetter at jeger er godkjent for den aktuelle jakt, med hensyn til betalt viltrygd og avlagt skyteprøve (storvilt).

Losby Bruk har også mulighet for hytte-utleie i forbindelse med jakt.


Elg

Årlig fellingskvote og avskyting på Losby Bruk har de siste år vært 22 dyr. Elgjakten organiseres i 3 jaktterreng, hvorav 2 leies ut til eksterne jegere på langsiktige avtaler. Elgjakta starter 5. oktober, og varer normalt til 1. november. Innenfor Lørenskog kommune er det ikke elgjakt i helgene. Siste år var elgjakten for arealet i Lørenskog forlenget til 15. november.
PIC00013_480
Rådyr

Losby Bruk har en fast rådyrstamme, som for noen år tilbake var relativt høy, men som de siste år har gått klart ned i omfang som følge av beskatning fra rovdyr, særlig gaupe. Rådyrkort selges i samarbeid med Lørenskog jaktsameie, både for bukkejakt for jaktperioden fra 10. august til 30. september og ordinær rådyrjakt for jaktperioden fra 20. oktober til 23. desember.

Hvert kort gjelder for felling av ett dyr innenfor jakt-perioden. Pris for et sesongkort er 1600 kr mva. Et bukke-kort som ikke har gitt uttelling kan konverteres til rådyrkort mot et tillegg på 200 kr mva.

Bever

Losby-marka har etter hvert blitt rik på bever. Beveren er et interessant innsalg i naturen, men det er behov for å regulere stammen årlig. Losby Bruk har de siste år hatt fellingsrett på 6 bever. Jaktkort på bever selges. Hvert kort gjelder for ett dyr. Pris pr. kort er 1000 kr inklusive mva.

Jakttiden varer fra 1.oktober til 30. april.

Skogsfugl, som orrfugl og storfugl.

Losby har en relativt god stamme av orrfugl. Mengden av storfugl er mer begrenset, men har tatt seg litt opp de ssite årene. Jaktkort for skogsfugl selges i samarbeid med Lørenskog jaktsameie som sesongkort for småvilt. Jaktkortet gjelder også for hare.

Prisen for sesongkort for småviltjakt er 1600 kr inkl. mva. Pris for Weekend-kort er 600 kr inkl. mva. Det følger ikke kjøretillatelse med jaktkortene.  

Jakttiden varer fra 10. september til 23. desember.

Hare

Losby har en relativt god stamme av hare. Jaktkort for hare selges i samarbeid med Lørenskog jaktsameie som sesongkort for småvilt. Jaktkortet gjelder også for skogsfugl.

Jakttiden varer fra 10.september til 28. februar.

Fiske
PIC00101_480
Fisket på eiendommen forvaltes av Oslomarka fiskeadministrasjon (OFA), som driver fiskestellet i samarbeid med lokale jakt og fiskeforeninger.

OFA selger fiskekort for alle vann og vassdrag på eiendommen. Fiskekort selges blant annet fra automat ved låven på Losby Gård.

Det er ikke anledning til å krepse på eiendommen. Krepsestammen er minimal og tåler ikke beskatning.