Losby_logo


Velkommen til Losby Bruk


Losby Bruk er en privat eiet jord og skogbrukseiendom i Østmarka i Lørenskog og Rælingen kommuner. Eiendommen har flere hundre år lange tradisjoner innenfor jordbruk, skogbruk, jakt og fiske i Østmarka, og tilbyr i dag variert spekter av produkter og tjenester basert på eiendommens ressurser.

Losby Bruk er på totalt 43.900 da. Av dette er ca 42.000 da skog og utmarksareal. 

Veiarbeid sommeren 2021.
Det vil bli arbeidet med å utbedre innerste del av Halsjøveien i sommer. Arbeidet starter opp i uke 29.  Formålet er å gjøre adkomsten til velteplassen/snuplassen sikrere og bedre tilpasset gjeldende veikrav, for transport med tømmerbil. Det vil være noe sprengningsarbied, og veien kan da bli midlertidig stengt.

Vis hensyn i marka
I disse dager er det stort beøk med aktivt friluftsliv i Losby-marka.  Skal alle kunne ha glede av marka må hver enkelt vise hensyn.  Dette omfatter:
  • Respektere bålfobundet mellom 15. april og 15. september.
  • Ta med egen søppel fra turen.
  • Vis hensyn til andre turgåere.
  • Ikke hogg trær.
I den senere tid har vi sett tilfeller av at det er hogget både friske og døde trær for å lage gapahuker eller bålplasser.  Dette er ikke tillatt. Selv døde trær har en fungsjon i skogen. 

forside_bilde2