Losby_logo


Velkommen til Losby Bruk


Losby Bruk er en privat eiet jord og skogbrukseiendom i Østmarka i Lørenskog og Rælingen kommuner. Eiendommen har flere hundre år lange tradisjoner innenfor jordbruk, skogbruk, jakt og fiske i Østmarka, og tilbyr i dag variert spekter av produkter og tjenester basert på eiendommens ressurser.

Losby Bruk er på totalt 43.900 da. Av dette er ca 42.000 da skog og utmarksareal. 

Ved
Losby Bruk produserer ved for salg, men hele årets produksjon er solgt.
Vi kan nå ikke levere ved før til sommeren 2022. 

Vis hensyn i marka
I disse dager er det stort beøk med aktivt friluftsliv i Losby-marka.  Skal alle kunne ha glede av marka må hver enkelt vise hensyn.  Dette omfatter:
  • Respektere bålfobundet mellom 15. april og 15. september.
  • Ta med egen søppel fra turen.
  • Vis hensyn til andre turgåere.
  • Ikke hogg trær.
I den senere tid har vi sett tilfeller av at det er hogget både friske og døde trær for å lage gapahuker eller bålplasser.  Dette er ikke tillatt. Selv døde trær har en fungsjon i skogen. 

forside_bilde2