Losby_logo


Velkommen til Losby Bruk


Losby Bruk er en privat eiet jord og skogbrukseiendom i Østmarka i Lørenskog og Rælingen kommuner. Eiendommen har flere hundre år lange tradisjoner innenfor jordbruk, skogbruk, jakt og fiske i Østmarka, og tilbyr i dag variert spekter av produkter og tjenester basert på eiendommens ressurser.

Losby Bruk planlegger i løpet av sommeren 2019 å restaurere Tangendammen, som ligger i nordenden av Geitsjøen. Lille Losbyrunde passerer her på selve dammen. I den tida arbeidene pågår vil det være redusert framkommelighet.

Sagenga blir ledig for ny leietaker. 
Se nærmere omtale under Bolig og hytter.

forside_bilde2